Blog

Hayvanları Koruma Günü

Hayvanları koruma günü kapsamında, hayvanlar için farkındalık oluşturmak adına 4 Ekim hayvanları koruma günü olarak kutlanmaktadır. Hayvanların korunması ve bu yönde farkındalık oluşturulması için 1931 yılında Floransa’da kabul edilen hayvanları koruma günü sayesinde hayvanlara daha iyi davranılması gerektiği kararlaştırılmıştır. Hayvanları koruma gününü savunan ve hayvanların refahı için mücadele eden insanlar toplanarak, 1931 yılında bir araya gelmişlerdir.

Hayvanları Koruma Günü

İngiltere’de ilk kez 1822 yılında hayvan dostları; hayvanları korumak, insanların hayvanlara daha iyi davranmasını sağlamak ve daha iyi şartlarda korunmalarını ve beslenmelerini sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni hayata geçirerek 4 Ekim tarihini hayvanları koruma günü olarak ilan etmişlerdir.

Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 tarihinde kurulmuştur. Aynı hedefler doğrultusunda dernekler birleşerek Hollanda Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu kurmuşlardır. 1931 yılında ise, Floransa’da tekrar toplanılarak, dünya üzerinde yok olma durumu ile karşı karşıya kalan hayvan türlerine dikkat çekmek istemişlerdir.

Bu amaç doğrultusunda Hayvanları Koruma Günü olarak 4 Ekim’i duyurmuşlardır. İlan edilen günün amacı, evrende insanların dışında da canlıların olduğunu anlamak, onların yaşam bölgelerine müdahalede bulunmamak ve yaşama haklarına saygı duymaktır. Ayrıca evde beslenen hayvanlara daha şefkatli davranmak, daha iyi koşullarda beslenmelerini sağlamak ve onları koruyup kollama konusunda daha duyarlı davranılması için farkındalık oluşturmaktır.

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü

Sokak hayvanları günü farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 4 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Söz konusu farkındalık ile birlikte tüm dünyada hayatlarını oldukça güç koşullar altında sürdürmeye çalışan sokak hayvanlarının yaşadıklarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

Dünya üzerinde yaşamlarını devam ettiren milyonlarca sokak hayvanı bir yandan açlık, barınma ve iklim şartlarıyla mücadele ederken, maalesef şiddet ve istismara da maruz kalmaktadır. Bu nedenle 4 Nisan tarihinde bu dünyanın yalnızca insanlara ailt olmadığını ve insanlarla aynı havayı teneffüs eden hayvanların da yaşama haklarının güvence altına alınması ve bu hakların kalıcı mutluluklarının devamı için tüm kesimlerce kabul edilerek, herkesin üstüne düşen görevi samimiyetle yerine getirmesi temenni edilmiştir.

Hayvanları Koruma Günü

Covid-19 ile tüm dünya ve ülkemiz amansız bir süreç geçirmiştir. Bu süreç içerisinde hastalık seyri insandan insana geçmekteydi. Ayrıca Covid-19’un hayvanlardan insanlara da bulaştığı gibi yanlış bilgilerin yayılmasıyla, insanlar can dostlarını acımadan sokaklara terk etmiş, onları virüsün bilinmeyen mağdurları haline getirmiştir. Bu süreçte sahipleri tarafından terkedilen sokak hayvanlarının psikolojisi de olumsuz etkilenmiştir.

Bu nedenle sokak hayvanlarının da psikolojisinin olduğu bilinmelidir. Ayrıca insanlar gibi hayvanların da duygularının olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu kapsamda sokak hayvanları günü gibi bir gün kutlansa da, sadece dünya hayvanlar günü kutlanmamalı, hayvanları koruma günü içerisinde olduğu gibi hayvanlar her gün korunmalı, sahip çıkılmalı ve sevilmelidir.

Hayvan Hakları Günü

Hayvan hakları günü yıllardır savunulmaktadır ve bu konuda hayvan hakları günü için belirli koruma yasaları da gündeme getirilmiştir. Nitekim her yıl 4 Ekim tarihinde de dünya hayvanları koruma günü kutlanmaktadır. Ayrıca hayvan hakları günü için UNESCO’da 14 madde belirlenmiştir.

Hayvanları Koruma Günü

Paris UNESCO’da 15 Ekim 1978’de ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesine göre ifade edilen hayvan hakları ile ilgili 14 madde aşağıda yer almaktadır.

 1. Bütün hayvanlar hayatta eşit doğarlar ve tüm hayvanlar aynı var olma hakkına sahiptirler.
 2. Tüm hayvanların saygı görme hakkı bulunmaktadır. Başka hayvan türlerini, bir hayvan türü olan insan yok edemez. Hayvanların hakkı çiğnenip sömürülemez. Nitekim bilgilerini hayvanların hizmetine dahil etmekle görevlidir. Tüm hayvanların insanca bakılma, gözetilme ve korunma hakkı bulunmaktadır.
 3. Herhangi bir hayvana kötü davranılamaz, zalimce ve acımasızca eylemde bulunulamaz. Eğer bir hayvanın öldürülmesi zorunluluk içeriyorsa, bu bir anda yapılmalı, korkutmadan ve acı çektirmeden gerçekleştirilmelidir.
 4. Yabani türüne dahil olan tüm hayvanların, kendilerine ait doğal çevrelerinde karada, suda ve havada yaşam ve üreme hakkı bulunmaktadır. Eğitim amacı ile de olsa bu özgürlüklerinden yoksun bırakılması, hayvan haklarına aykırıdır.
 5. İnsanların çevresinde geleneksel olarak yaşamını sürdüren bir türden olan bütün hayvanlar, uyumlu bir şekilde türüne özgü olarak özgürlük ve yaşam koşulları içerisinde üreme ve yaşama hakkına sahiptir.
 6. İnsanların yanlarına aldıkları hayvanları terketmeleri, aşağılık ve acımasız bir davranıştır. Bütün hayvanların doğal ömür uzunluklarınca yaşama hakkı bulunmaktadır.
 7. Çalışan bütün hayvanların iş yoğunluğunun ve iş süresinin sınırlandırılması gerekmektedir. Ayrıca güçlerini arttırıcı olarak dinlenme ve beslenme hakkı bulunmaktadır.
 8. Herhangi bir hayvana psikolojik ya da fiziki bir acı çektirmek, bu yönde deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır. Bilimsel, tıbbi, ticari ya da başka biçimdeki her türlü deneyler için de bu durum geçerli olmaktadır.
 9. Hayvan beslenmek amacıyla da yetiştirilse barındırılmalı, bakılmalı, taşınmalı, ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden gerçekleştirilmelidir.
 10. Herhangi bir hayvandan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz. Hayvanlardan yararlanılarak gösteriler sunulması ve seyrettirilmesi hayvan onuruna aykırıdır.
 11. Herhangi bir hayvanın zorunluluk gerektirmediği taktirde öldürülmesi yaşama hakkına karşı bir suç teşkil eder.
 12. Yabani hayvanların çok sayıda öldürülmesi, yabani hayvanlara karşı bir soykırım olarak kabul edilip, suç olarak görülmektedir.
 13. Hayvanların yaşamlarına olduğu kadar ölümlerine de saygı gösterilmesi gerekmektedir. Nitekim hayvanların öldürüldüğünü gösteren şiddet sahnelerinin televizyon ve sinema da yasaklanması gerekmektedir.
 14. Hükümet düzeyinde hayvanları savunma ve koruma kuralları temsil olunmalıdır. İnsan haklarında olduğu gibi, hayvan haklarının da yasa ile korunması gerekmektedir.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında, insanların zihninde sokak hayvanları oldukça fazla yer etmektedir. Nitekim sadece bir gün değil, her gün zorlukla karşılaşan sokak hayvanları dünyanın birçok yerinde kentleşmenin de etkisiyle şehir yaşantısının bir parçası haline geldi.

Sokaklarda birçok farklı zorlukla karşılaşan minik dostlarımız için hayvanları koruma günü hayvanlar günü ve dünya hayvanlar günü gibi birçok özel gün de yapılsa, belirli günlerde değil her gün hatırlanmalıdır. Nitekim başta 4 Nisan dünya sokak hayvanları günü olmak üzere birçok gün aşağıdaki yardımları yaparak minik dostlarımızı sevindirebilirsiniz.

Temiz Su İhtiyaçlarını Karşılayın

İnsanlar gibi sokak hayvanları da su tüketmeden hayatlarını devam ettiremez. Bilhassa sıcak havalarda suya olan ihtiyaçları daha da artmaktadır. Kediler ve köpekler özellikle yaz ayları içerisinde ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda suya ulaşma konusunda zorluk çekebiliyor. Zorluk çeken sevimli dostlarımıza su temin etmek hiç de zor değildir.

Hayvanları Koruma Günü

Su kabının içerisine içme suyunun koyulması, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaya yetecektir. Bunun için kabı koyacağınız yerin çok kirlenmeyecek bir yer olmamasına özen gösterin. Bu sayede su daha uzun süre kirlenmeden sokak hayvanlarını bekleyecektir.

Beslenmelerine Fayda Sağlayın

Sokaklarda yaşayan hayvanların bir şekilde yiyecek bulmasını beklememek gerekir. Çünkü kimi zaman birçok sokak hayvanı bozuk yemekleri tükettiği için sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabiliyor. Kimi zaman da bulduğu bozuk yemekleri tükettiği için zehirlenebiliyor. Bu gibi problemlerin önüne geçebilmek için gün içerisinde kaplara mama koyarak onların karınlarının doymasını sağlayabilirsiniz.

Hayvanları Sevmeyi Unutmayın

Hayvanların da insanlar gibi sevgiye ihtiyaç duyduğunun unutulmaması gerekmektedir. Nitekim sokaktan geçerken hayvanların başının okşanması, sokak hayvanlarının gününü mutlu ve huzurlu geçirmesine olanak sağlamaktadır. İlerleyen zamanda sevilen hayvanlar da daha evcil ve uysal tepkiler ile karşılık verecektir.

Sokaktaki hayvanların başına birçok sorun gelebilmektedir. Tüm bu sorunların yaşanmaması ve yaşanan sorunların daha da azalması için herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle farkındalık oluşturmak için dünya hayvanlar günü ve hayvanları koruma günü gibi günler de kutlanmaktadır.

Dünya Hayvan Hakları Günü

Dünya hayvan hakları günü her yıl 4 Ekim tarihinde farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya devam etmektedir. Uzun yıllardır kutlanan dünya hayvan hakları günü, hayvanların haklarına saygılı olunmasını, onların da insanlar kadar özgür olduğunu ve yaşama haklarına saygı duyulması gerektiğini belirtmektedir. Dünya hayvan hakları günü 4 Ekim’de kutlanırken, 4 Nisan dünya sokak hayvanları günü de zamanında kutlanmaya devam etmektedir.

Hem 4 Ekim dünya hayvan hakları günü hem de 4 Nisan dünya sokak hayvanları günü farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulmuş ve hayvanlara karşı saygı ve sevgi duyulması gerektiği konusunda insana bilgi aşılanması amacıyla kutlanmaya devam etmektedir.

Nitekim sokak hayvanları sokaklarda birçok tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır. Tüm zorluklara rağmen yaşamlarını devam ettirmeye çalışan sevimli dostlarımızın daha fazla sevilmesi, beslenmesi ve barındırılması gerekmektedir. Bu konunun ehemmiyetinin daha iyi belirtilmesi için dünya hayvanlar günü de kutlanmaktadır.

Nitekim zalim kişiler tarafından kimi zaman sokak hayvanları sevilmek yerine şiddete maruz bırakılabilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçilebilmesi için de hayvanları koruma günü kutlanmaktadır. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi ve hayvan haklarına saygılı olması, onların yaşantılarını daha iyi bir şekilde idare edebilmeleri için yardımcı olması gerekmektedir.

Faydalı Yazılar

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Başa dön tuşu